skip to Main Content

Fyra pågående vattenfronter

Kontoret arbetar just nu med utvecklingen av Frihamnen i Göteborg, Västerport i Varberg, Inre hamnen i Norrköping och Kanikenäsholmen i Karlstad. 4 olika projekt i hamnmiljö, men med mycket gemensamt.
Läs mer

Hamburg inspirerar

I slutet av april var kontoret delaktigt i en resa till Hamburg för att studera relevanta referenser till Frihamnen. Under två mycket intensiva dagar hann vi titta på allt från interiörer i radhus till hamnutvecklingsprojekt.
Läs mer

Cykelplaner i Skara

Radar har inlett arbetet med en cykelstrategi för Skara kommun. Strategin syftar till att öka andelen resor som sker med cykel för att minska miljöbelastningen i kommunen. Arbetet omfattar hela kommunen.
Läs mer