skip to Main Content

2 x forskningspresentation!

  • FoU

Under loppet av en vecka i slutet av mars presenteras forskningsresultat och teorier om lärande & kunskapande i två olika sammanhang där kontorets medarbetare Joakim Forsemalm medverkar. Först den 22/3, då Joakim tillsammans med Karl Palmås från Chalmers presenterar slutsatserna från JPI Urban Europe-finansierade projektet SEiSMiC (Societal Engagemeng in Science, Mutual learning in Cities) presenteras under Urban Lunch-time i Mistra Urban Futures regi. Platsen är Länsstyrelsens hörsal, tiden 11.30 och lunch ingår. En knapp vecka senare…

…pratar Joakim tillsammans med Magnus Johansson, forskare vid Malmö högskola. Efter flera gemensamma forskningsprojekt de senaste åren, som bl.a. resulterat i publiceringar i internationella antologier, och som kretsat kring flernivåstyrning (“governance”) och komplexa samhällsbyggnadsprojekt, har man lokaliserat en “blind spot” för arkitektur och planering. Utifrån #prataomdet kommer det under A-prat på Folk, i arrangemang av Sveriges Arkitekter V Götaland den 28/3 kl. 17.30 att pratas ontologier, kunskapsstyrning och komplexitet. Och urbant lärande.

Länk till Urban Lunch-time, inklusive hur man föranmäler plats här.

Mer detaljer om A-pratet i Facebook-eventet här.