skip to Main Content

“Chansa inte för stadsomvandling”!

Radars Joakim Forsemalm och forskarkollegan Magnus Johansson vid Malmö högskola, har skrivit en debattartikel för SVT Opinion som med utgångspunkt i diskussionen om hur man kan göra Nordstan i Göteborg säkrare argumenterar för att problemet med att det sällan blir så bra som vi vill i stadsutvecklingsprocesser har att göra med att vi inte utgår tillräckligt från forskning och beprövad erfarenhet.

Läs artikeln i sin helhet här!