skip to Main Content

Evidensbaserad stadsutveckling utbildning på RISE!

  • FoU

Radars och RISE metod för Evidensbaserad stadsutveckling fortsätter att utveckla kompetensen hos stads- och fastighetsutvecklare i landet. Under hösten kommer vi t.ex. att utbilda planerare i en av kommunerna längs västkusten. Men det blir också utbildning för akademiker under hösten, då i ett pilotprojekt inom det nationella forskningsinstitutet RISE. Det blir i Umeå och Malmö som utbildningen kommer att förstärka pågående innovationsprocesser.

Det är självklart roligt att detta utvecklar både praktik och forskning, eftersom hela idén med metoden handlar om att skapa en förståelse för kunskapsanspråk över gränserna. Det här är ju ett bra kvitto på att vi är på rätt spår, säger Radars FoU-ansvariga Joakim Forsemalm, som också berättar att man ställt om höstens utbildning för praktiker till att ges online för att möjliggöra deltagande från flera i landet som skulle haft svårt att medverka annars.

I och med detta har kursen också fått ett nytt pris, läs mer om detta här!