skip to Main Content

Evidensbaserad stadsutveckling under lupp!

  • FoU

Kommande vecka (19/6) stresstestar vi, tillsammans med Urbanivation, vår approach “evidensbaserad stadsutveckling” i en vetenskaplig kontext. Med en poster under det internationella omställningskonferensen IST2017 (med tema “Taking the lead in real world transitions”) vill vi sätta metoden och den teoretiska idén under peer review – det vill säga vetenskaplig kollegial granskning. Syftet är att få feedback och nyttig kritik för möjligheter att skapa en tydlig och kunskapsmässigt hållbar modell för just evidensbaserad stadsutveckling.

EDIT: Radar och urbanivations poster vann “best poster award” under konferensen, i konkurrens med ett 50-tal andra medverkande!

Länk till konferensen hittar du här.