skip to Main Content

FoU: utförsäljningar i allmännyttan

Radar deltar i ett forskningsprojekt för Göteborgs Stad tillsammans med Centrum för boendets arkitektur på Chalmers, som handlar om att utvärdera ombildningen av allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter som gjordes i början på 2000-talet. Syftet är att undersöka vilka effekter ombildningarna har fått ur ett ekonomiskt, socialt och tekniskt perspektiv, hur ombildningarna har påverkat närområdet och om ombildningarna har bidragit till att de boende fått större inflytande över sitt boende. Områdena som studeras ligger i Lövgärdet, Eriksbo och Tynnered. Projektet genomförs genom enkäter till boende, intervjuer och analys av statistik från områdena och ska levereras till stadsledningskontoret i maj.