skip to Main Content

Handbok om att arbeta evidensbaserat på väg!

  • FoU

Kontorets arbete med att utveckla metoder för att arbeta mer evidensbaserat med stadsutveckling fortsätter! För ett tag sedan fick Joakim Forsemalm och forskarkollegan Magnus Johansson vid centrum för Urbana Studier vid Malmö Högskola finansiering av LBF Leif Blomqvist Forskningsstiftelse för att vidareutveckla det arbete vi gjort tillsammans med Urbanivations Paul Göransson till en praktisk handbok. Förutom att peka mot mer konkreta sätt att arbeta evidensbaserat i stadsutvecklingsprocesser, kommer boken också bland annat att diskutera förutsättningar för lärande i de komplexa processer som är samtida stadsbyggnad. Boken planeras att finans ute under tidig vår 2018.

En intervju om bokprojektet finns nu ute på Liljewalls hemsida!