skip to Main Content

Manual för bostadskvaliteter – något för framtiden?

I slutet av september deltog Radar på ett frukostmöte då AB Framtiden i Göteborg och Centrum för Boendets Arkitektur (CBA) vid Chalmers presenterade ett nytt forskningsprojekt om ett verktyg för att säkerställa bostadskvaliteter i bostadsbyggandet. Ola Nylander, konstnärlig professor på Chalmers, inledde med Erfarenheter från miljonprogrammet, han följdes av Gunnar Persson från AB Framtiden byggutveckling som pratade om Framtidens utmaningar i ‘det nya miljonprogrammet’ och Kaj Granath, forskare och lärare på Chalmers, som pratade om det nya projektet Volym med kvalitet – utveckling av ett verktyg för praktiken.

Bakgrunden till forskningsprojektet är att AB Framtiden har de politiska målet att bygga 14 000 nya bostäder under de närmsta tio åren. Projektet skall utifrån detta formulera kvalitetskriterier som kan utgöra grund för fastighetsbolagets kravställning vid planering och projektering av nybyggnadsprojekt. Detta för att försöka säkerställa att nyproducerade bostäder håller god kvalitet ur ett boende- och förvaltningsperspektiv. Projektet genomförs som ett treårigt samverkansprojekt mellan AB Framtiden och Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik (ACE).

Kriterierna skall bli en manual med definierade begrepp och kvalitetsnivåer, som kan användas som verktyg av Framtidens representanter i kommunikationen med arkitekter och andra inblandade konsulter och professionella i planerings- och projekteringsprocessen. På sikt ska manualen kunna utgöra AB Framtidens standard för nyproduktion. Arbetet utgår från aktuell forskning, kombinerat med den kunskap och erfarenhet som finns i AB Framtidens organisation, i egenskap av byggherre och förvaltare.

Projektet drivs av en arbetsgrupp med forskare inom CBA under ledning av Kaj Granath och kommer att förankras hos AB Framtiden och i branschen mer generellt genom workshops och seminarier med bland annat AB Framtidens personal och praktiserande arkitekter. Inom projektet skall också fortlöpande kontakter hållas med relevanta aktörer på lokal, regional och nationell nivå, såsom till exempel SABO, Sveriges Arkitekter och Boverket.