skip to Main Content

Rapport om storstädernas jämlikhetsarbete klar!

  • FoU

Under 2019 har vi på uppdrag av Mistra Urban Futures arbetat nära Göteborg, Stockholm och Malmö med ett projekt som handlar om att för storstäderna har arbetat med jämlikhetsfrågorna under 2010-talet. Bakgrunden till uppdraget var en önskan att kunna lära sig av varandra, men också att  kunna ge rekommendationer till andra kommuner eller regioner för hur ett effektivt jämlikhetsarbete kan bedrivas avseende organisering, kunskapsprocesser och personella resurser. Rapporten finns nu att ladda ner till läsning här.