skip to Main Content

Sociala innovationer & flyktingvälkomnande

  • FoU

JPI Urban Europe-projektet SEiSMiC – om sociala innovationer i/för städer (www.seismicproject.org) är inne på sitt sista verksamma år. SEiSMiC är ett samarbetsprojekt mellan IQ Samhällsbyggnad, Chalmers, Mistra Urban Futures och Radar arkitektur och planering och bygger på 10 Europeiska städers och länders arbete kring sociala innovationer. Projektet växlar mellan nationella nätverksmöten och internationella fora (i Bryssel) där syftet är att skapa nationella nätverk och internationella kunskapsutbyten. Nyligen bjöd projektet in till ett nationellt nätverksmöte, till vilket olika ideella initiativ (Hack 4 refugees, Refugee Phones, Invitationsdepartementet, Refugees Welcome, m.fl.) bjudits in. Läs er om projektet och nätverksmötet under den svenska sidan på projektets hemsida!