skip to Main Content

Vi stärker vårt kunskapsfokus!

Tidigare under året engagerade vi oss i FoU-plattformen Centrum för boendets arkitektur (CBA) vid Chalmers i Göteborg, ett engagemang som inleddes med att vi medverkade i en utvärdering av ombildningar i den Göteborgska allmännyttan tillsammans med forskare från bl.a. Chalmers. Rapporten för den studien blir officiell inom kort. Nu har vi tagit ett till steg för att kunna arbeta mer evidensbaserat med stadsutveckling, genom att vi gått in i en annan samverkansplattform knuten till Chalmers – Centrum för management i byggsektorn (CMB). Även i detta fall med medverkan i ett projekt beställt av allmännyttan i Göteborg, där vi är en del av ett tvärvetenskapligt team som skall studera flyttmönster i samband med renovering av allmännyttiga bostäder.

Läs mer om vårt engagemang i CMB här!