skip to Main Content

Mer stadsliv, mer spårbundet, mer återbrukat.

Vi på Radar har bestämt oss för att bli tuffare och mer konkreta i arbetet med hållbar utveckling. Forskningen säger att vi har ont om tid och liksom alltid baserar vi vårt arbete på evidensbaserad kunskap. Du som jobbar med oss vet att vi redan nu arbetar utifrån ett grundat hållbarhetsverktyg för att kunna ha en tydlig och Agenda 2030-grundad utgångspunkt i våra samtal.

Vi vill visa hur vi har bestämt oss för att göra skillnad, det märks i stort och smått, internt och i relation till beställare och samarbetspartners. Bland annat ser du det nedan, efter vår miljöpolicy, som vi formulerat så här:

Det övergripande målet för Radar arkitektur & planering är att vara en förebild inom hållbarhet i branschen. Våra kunder väljer Radar med anledning av vårt tydliga och strukturerade hållbarhetsarbete. Vi har bestämt oss för att i alla delar av vår verksamhet, både tillsammans med våra kunder och i det kontorsinterna arbetet, sträva efter att ställa om till ett hållbart samhälle som uppfyller FN:s globala mål och arbetet med agenda 2030. Det innebär att

– vi driver våra uppdrag tillsammans med våra kunder, med utgångspunkt i ett processledningsverktyg som relaterar projektspecifika kunskapsbehov till mätbara hållbarhetsmålsättningar

– vi är noggranna i valet av både kunder och samarbetspartners så att dessa relationer hjälper oss mot måluppfyllelse genom att ställa krav på motsvarande ambitionsnivåer

– vid inköp av kontorsmaterial, böcker och dagligvaror etc. eftersträvas lokala leverantörer med lokaler i bottenplan som använder elbil eller cykel vid leverans

– vi använder fossilfria och resurssnåla resesätt (gång, cykel, kollektivtrafik, elbil, tåg) så långt som möjligt, i en avvägning mellan tid och hållbarhetshänsyn, där hänsynen prioriteras högt

– vi följer gällande lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav inom miljöområdet

– vi ständigt förbättrar miljö- och hållbarhetsarbetet.

 

Låt oss dela greenpaper med varandra!

Under 2019 kommer vi att presentera vårt hållbarhetsarbete genom en serie Greenpapers – både för att sprida kunskap och för att utmana andra i branschen att jobba lika hårt eller hårdare för klimatet. Har ni smarta idéer som vi kan inspireras av så dela gärna med er; att dela idéer, produkter och tjänster är en nyckel i omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

Läs mer

När det gäller möjligheterna att nå de globala miljömålen och Parisavtalet har stadsbyggnadssektorn ett stort ansvar – och stora möjligheter att göra skillnad. Minskad användning av material i byggnader, mer klimatneutral materialproduktion och återbruk av material är tre lika viktiga vägar att gå – vi behöver göra allt detta. En studie av IVL Svenska miljöinstitutet från förra året visar att det med återbruk vid kontorsrenoveringar går att minska årliga klimatutsläpp i Sverige med 43 000 ton. Slutsatsen i studien var att man kan minska klimatutsläpp med 1/3 och dessutom skära kostnaderna med mer än hälften vid återbruk vid kontorsrenovering. I våra nya möteslokaler på Göteborgskontoret är i stort sett allt från möbler till mattor och tapeter återbrukat eller återvunnet. Och fantastiskt inrett utifrån olika decenniers karaktäristika. Kom och besök oss och låt dig inspireras av på vilket sätt man kan arbeta med återbrukad inredning! Bilden är från vårt snygga 60-tals rum!

Studien vi refererar till finns här:
https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande—arkiv/2018-09-03-aterbruk-pa-kontor-kan-spara-43-000-ton-vaxthusgaser.html

Läs mer

Alarmen kommer slag i slag och allt fler inser att de behöver göra allt mer för klimatet. Det är helt enkelt bråttom. På Radar ställer vi om verksamheten i dess olika delar under hela verksamhetsåret, kommunicerat genom dessa Greenpapers för att inspirera och utmana. Under den globala klimatveckan har vi, liksom flera andra kollegor, skrivit under en deklaration för att anstränga oss ytterligare. Gör det ni med!


Som del i detta ser vi det som en självklarhet att skriva under Architects Declare – arkitektkårens egna klimatdeklaration, där vi tillsammans på bred front kan arbeta för en ny, mer ekologisk och rättvisare branschstandard!

Läs mer

Genom att ställa om hur vi reser när vi ger oss i väg för att gemensamt lära oss om hur olika städer fungerar och hur god form samspelar med gott stadsliv sparar vi åtskilliga ton koldioxid. Vi skruvar förstås på de nära vardagliga resorna också (se vårt första greenpaper), men den stora skillnaden vi kan göra som företag är att sluta flyga, eller i alla fall vara ytterst noggranna med när flyg kan vara ett alternativ.

Årets studieresa – till Hamburg och Köpenhamn – går därför med tåg. Längre restid, men också mer tid för gemensamma diskussioner utveckling av relationer!

Läs mer

Vi gillar stadsliv! Ja, det gör väl kanske alla som arbetar med att planera för och gestalta stadsmiljöer. Men hur agerar vi som företag i den dagliga verksamheten? Vi insåg att näthandlat kontorsmaterial eller böcker – eller för den delen matinköp – inte levererar det stadsliv vi arbetar för. Därför har vi ställt om våra inköp bland annat på följande sätt:

  • Istället för att handla via ett dagligvaruföretag över nätet med leverans med bil, handlar vi från ICA Rosenlund – cirka 300 meter härifrån – som kommer med vårt fika, städmaterial, frukt och annat nödvändigt – med elbil. Leveranser sker i plastbackar som ICA tar med sig tillbaka. Förstås handlar vi alla ekologiskt om det alternativet finns.
  • Istället för att beställa kontorsmateriel via en annan nätbutik med leverans per lastbil handlar vi nu från lokala Matton, med butik i gatuplan. Leveransen den korta biten från dem till oss görs med cykelbud.
  • Istället för att alla böcker vi behöver skall köras från ett centrallager någonstans i landet från webbutiken beställer och köper vi böcker i närbelägna Akademibokhandeln, till vilken vi tar en promenad och hämtar beställningen.
Radar Greenpaper #1
Läs mer

Liksom alla andra behöver vi arbeta för att samtidens och framtidens resor i så liten grad som möjligt släpper ut koldioxid och andra skadliga ämnen. På Radar har vi ökat cykelbidraget till våra medarbetare och har upphandlat cykelservice för bättre villkor. De överlägset flesta resor till och från arbetet för oss är per cykel, fot eller pendeltåg.

Men vi gör en del resor med andra färdmedel och vi har också börjat mäta våra utsläpp på kvartalsbasis. Så här ser siffrorna ut jämfört med samma tid förra året, efter första kvartalet (inom parentes):

Resor med hyrbil: 323 kg – 23 resor, 2099 km (381 kg)
Resor med taxi: 1 kg – en resa, 11 km
Resor med egen bil: 570 kg – 2984 km (810 kg)
Resor med tåg: inga utsläpp – 48 resor

Vi har bett vår hyrbilsleverantör att alltid erbjuda oss elbil när det ät tillämpligt, i andra hand hybridbil.

Projekt där vi kommit lite längre

Förutom att välja mer hållbara sätt att äta, resa och handla varor och tjänster för att fungera som kontor, gör vi skillnad i vårt arbete med att planera, gestalta och bygga hus, stadsdelar och olika slags miljöer. Projekten nedan är noga utvalda exempel på ett särskilt lyckat fokus på någon eller några aspekter av de målsättningar som finns i Agenda 2030.

Passivhusrenovering av kollektivhuset Stacken

Fördjupning av översiktsplanen för Krokek – Strömsfors

Skeppsbron vid Södra Munksjön

Strategisk utveckling av Hammarkullen & Norra Biskopsgården

Samverkan

Vi vet att vi gör världen bättre genom samverkan. Dessa är våra viktiga samarbetspartners i rörelsen mot att uppfylla Agenda 2030.

Vill ni certifiera er byggnad i nya NollCO2 eller Miljöbyggnad 3.0? Med flera husprojekteringar med certifieringssystemet Miljöbyggnad i bagaget, är vi nu också medlemmar i Swedish Green Building Council och har en certifierad miljöbyggnadssamordnare. Vi har även kompetens inom livscykelanalys för tidiga skeden, och brinner starkt för träbyggande!

Vi är en del av Klimat 2030