skip to Main Content

LANDSKAP

I Tema Landskap vill vi verka för att skapa goda förutsättningar för stadens offentliga liv och vara initiativtagare till och medskapare av hållbara, innovativa och upplevelserika grönskande stadsrum och privata miljöer. Vi skapar miljöer som sätter människor och deras situation i fokus. Vi utgår från ett landskap i vid bemärkelse, som en arena där allt händer, som binder ihop de olika delarna av en stadsbyggnadsprocess. Genom plats- och landskapsanalysen och med fokus på brukaren, skapar vi en förståelse för platsen och sammanhanget vi arbetar i.

För mer information, kontakta temaledare Ulrika Eliasson, ulrika.eliasson(at)radar-arkplan, 073-522 90 23

Tjänster inom temat:

  • Stadsmiljö
  • Bostadsgårdar
  • Skolor och förskolor
  • Lekplatser
  • Parker
  • Ekosystemtjänster
  • Grönstrukturplaner
  • Landskapsanalyser
  • Vägarkitektur