skip to Main Content

Det byggs i Kviberg!

Nu byggs skolorna i Kviberg där Radar har gestaltat och projekterat utemiljön! Kvibergsskolan F-3 börjar ta form och byggnaden är snart klädd med gul träfasad. Skolgården är ännu mest en lerpöl – dock står den fina sittrappan av träsitsklädda gabioner klar. Projektet, som beställts av Lokalförvaltningen i Göteborgs stad, inleddes i oktober för två år sedan, 2015, och ska vara klar för skolstart HT 2018.