skip to Main Content

Detaljprojektering för Haga station!

Radars landskapsarkitekter ska tillsammans med bland annat Systra svara för detaljprojekteringen av allmän plats runt Haga station. I samband med att tågtunneln Västlänken byggs i Göteborg skapas en ny bytespunkt för kollektivtrafik kring Haga station, i direkt anslutning till en värdefull, omtyckt och kulturhistoriskt känslig miljö.

Den nya bytespunkten kommer ligga intill Hagakyrkan och knyta ihop det lokala pendeltågssystemet med stombussar, expressbussar och spårvagn. Den övergripande gestaltningen för ”Gläntan”, som det vinnande förslaget kallas, ritas av Gottlieb Paludan Architects & AFRY och ligger till grund för den detaljprojektering som vi skall vara med och genomföra. Arbetet beräknas pågå till och med december 2021.

Läs mer om tävlingen och det vinnande förslaget Gläntan på sidan Stadsutveckling Göteborg

Visionsbild Gläntan av Gottlieb Paludan Architects