skip to Main Content

Gestaltning av framtidens bostadsgård i Nilssonsberg!

Radar har fått i uppdrag att utveckla och gestalta bostadsgårdarna på bostadsområdet Nilssonsberg i centrala Göteborg. Projektet är i ett tidigt skede där koncept och principer för utformning diskuteras i relation till en önskad om en avsevärt förbättrad mobilitetslösning för de boende. Målsättningen är att skapa en större boendegemenskap genom en gestaltning som främjar ett aktivt socialt liv, samtidigt som ett minskat bilberoende ska underlättas genom olika pool-lösningar. Men också med bättre förutsättningar för cykelparkering och andra former av mikromobilitet.