skip to Main Content

Mer analyser av landskapskaraktär

Radar har, tillsammans med konsultgruppen Befaringsbyrån haft ett uppdrag att komplettera, revidera och utöka den integrerade landskapskaraktärsanalys (ILKA) som togs fram för några år sedan för hela Västmanlands län. Kompletteringen och fördjupningen har fokuserat det område mellan Virsbo, Ängelsberg och Västerfärnebo i Fagersta, Norberg, Sala och Surahammars kommuner som drabbades av en stor skogsbrand för ett par år sedan.

Syftet med den fördjupade landskapskaraktärsanalysen har varit att få ytterligare kunskaper om områdets egenskaper och möjliga utvecklingsmöjligheter att sedan verka som stöd i diskussioner kring markanvändning, klimatanpassning och verksamheter i de kommuner som berördes av branden. Analysen skall fungera som ett underlag för hur hållbar utveckling av landskapet kan beaktas vid planering, genom att peka på känslighet och potential i olika typer av landskap.

Landskapskaraktärsanalysen togs fram av en konsultgrupp tillsammans med Västmanlands kommuner och landsting och Länsstyrelsen, där den sistnämnda var projektägare och ansvarade för projektledning Arbetet medfinansierades av Trafikverket och Riksantikvarieämbetet.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här: Landskapskaraktärsanalys_Västmanland_160812_låg