skip to Main Content

Ny förskolegård i Kungsladugård!

Vi har precis inlett arbetet med att passa in en förskolegård i en ovanligt reglerad miljö, mellan Kungsladugårdskolan och gamla Hushållsseminariet, det som numera är Stiftelsen Göteborgs Studenthems (SGS) studentboendet Fridhem. Det är just SGS som bygger ett nytt studentboende på en tomt som också angränsar till Västra begravningsplatsen. Platsen som kommer att utvecklas heter Birgers park.

Det här uppdraget fick vi genom att en tidigare partner rekommenderade oss, och vi blev ombedda att komma in med ett förslag på hur man kan ta sig an den här komplexiteten, säger handläggande landskapsarkitekt Lina Lo Gillefalk. Vi kommer att rita förskolegården och också se till att studenterna får en väl fungerande cykelparkering.

Det är Kanozi som ritat den fina byggnaden i fem våningar, där de två första skall inrymma förskoleverksamhet och resten alltså studentbostäder.

Lina berättar att det finns ovanligt många utmaningar med projektet:

Först och främst för att det ligger i ett kulturhistoriskt känsligt område, men det är inte bara byggnaderna som är värdefulla. Det finns även ett biotopskydd för de omgivande trädraderna. Det blir en rolig utmaning att få barnens lekmiljö att landa väl i detta speciella och vackra sammanhang.

Trots alla dessa ingångsvärden finns det goda förutsättningar att ge barnen den friyta de ska ha (35 kvm/barn) och vårt arbete kommer att innefatta att rita både en lugn och skapande del och en mer naturlik zon för lek och upptäckande, vilket numera är standard för gestaltning av förskolegårdar enligt stadens Lokalförvaltning.