skip to Main Content

Ny innergård för Krokslätts vårdcentral!

Vi har nyligen inlett ett arbete med ett gestaltningsförslag för att rusta innergården på Krokslätts vårdcentral i Mölndal. För beställaren Hemsö Vårdfastighets AB studerar vi hur en ny gestaltning kan göra innergården till en trevlig grön gård att vistas på för de som arbetar i fastigheten samt också ett välkomnande blickfång för de som besöker fastigheten då stora glaspartier vetter mot gården från huvudentrén och foajén i byggnaden. Uppdraget pågår under våren.