skip to Main Content

Parkerna för Skeppsbron klara!

Under 2016 deltog vi i en inbjuden tävling för att gestalta allmän plats i den nya stadsdelen Skeppsbron, i det större utvecklingsprojektet Södra Munksjön i Jönköping. Projektet kommer att skapa en helt ny stadsdel i närheten av E4:an och med direkt koppling till framtida snabbtåg genom att stationen är tänkt att placeras här. Radar vann gestaltningstävlingen och har sedan dess arbetat vidare för att utveckla gator, torg och parker – ett arbete som nu presenteras på hemsidan för stadsutvecklingsprojektet.

Till höger på sidan finns tre klickbara dokument där man kan titta på gestaltningen och läsarna tankarna kring den.  Bor du i närheten kan du också gå och titta på planerna som finns på display i Södra Munksjöns projektlokal på Södra Strandgatan 10 i centrala Jönköping.