skip to Main Content

Radar vinnare i Jönköping!

Som ett av tre kontor i ett parallellt uppdrag fick Radar sommaren 2016 möjligheten att ta fram förslag till utformning av allmän plats inom Skeppsbron, delområde i det större utvecklingsprojektet Södra Munksjön i Jönköpings södra centrum. De ingående delarna av den föreslagna detaljplanen var strandparken, två kvartersparker, två genomgående gångfartsgator samt den väl tilltagna Tallahovsesplanaden som är tänkt att koppla samman höghastighetsbanans stationsbyggnad med strandparken och Munksjön. Nyligen fick vi i uppdrag att arbeta vidare med utformningen av allmän plats på Skeppsbron.