skip to Main Content

Utemiljö med rekreativa värden i Öjersjö!

På en äng och en tallhed väster om Öjersjö i direkt närhet till Stora Kåsjön i Partille kommun planerar JM för småhusbebyggelse. Helhetshus Arkitektstudio, och sedermera Radar, har varit med i framtagandet av detaljplanen för området. När projektet nu går in i projekteringsfas har JM gett Radars landskapsarkitekter uppdraget att  säkerställa en god utemiljö med höga rekreativa värden precis utanför tröskeln för de framtida boende.
Läs mer om projektet på JMs hemsida!