skip to Main Content

Workshop om Skene torgs framtid

Marks kommun genomför för närvarande en rad olika projekt i Skene. Bland annat anläggs en spontanidrottsplats i Kyrkparken; man genomför också en ombyggnad av stationsområdet samt driver ett belysningsprojekt i för att ”lysa upp Skene”. Och som ett led i denna ortsutveckling bjöd kommunen i mitten av maj in boende, fastighetsägare och verksamma till en workshop om Skene torg. Radar höll i planering och genomförande av workshopen och det var under stort engagemang som många tankar och idéer kring torget kom fram. Det huvudsakliga budskapet var ett mer aktivt torg under fler dagar och fler timmar – att torget skall bli en mötesplats som orten saknar.

Ofta är det upp till kommunen att försöka åstadkomma olika förslag och önskemål, men det är med ett bredare engagemang som förutsättningarna ökar för att något skall hända. Bland annat mynnade diskussionerna under denna workshop ut i att några av deltagarna skall bilda en intresseförening för Skene torg. Det var inte första gången som Radar medverkat vid organiseringen av intresseföreningar. Under ett uppdrag i Varberg organiserade sig löst nätverkande surfare för att bli en tydligare samarbetspartner i kommunens arbete med utvecklingen av Apelviken. Ett annat exempel är det nya byalag som bildades i Ubbhult – i just Marks kommun för övrigt – när vi arbetade med en fördjupad översiktsplan där för några år sedan. Och i skrivande stund konstituerar sig en ny grupp kring den “gröning” som vi hjälper Etikhus att utveckla kring Putsegården – Kyrkberget invid Lundby Gamla Kyrka! Vi följer dessa processer noga för att läsa oss om effekterna av den lokala kraften, när den är med än trött NIMBYism…