skip to Main Content

Så här började det!

Radar grundades 2003 med en tydlig idé om att de utmaningar som framtidens samhällsbyggande stod inför krävde en ökad och välgrundad förståelse för att ta till vara på den potential som ryms i olika former av fysiska miljöer och strukturer. När kontoret tre år senare hade växt från två till fem personer var det en grupp med fyra olika utbildningar och erfarenheter från olika miljöer. Den bredden var unik då. När det nu gått femton år kan vi konstatera att alla de uppdrag som är genomförda bär spår av kontorets kunskapsbredd och attityd att engagera olika kompetenser och alltid sätta människan i fokus.

Vår vision

Skapar framtidens betydelsefulla miljöer genom sinnlig gestaltning och omtänksamt genomförande.

Radar arbetar utifrån vår vision som uttrycker den gemensamma synen på var Radar och verksamheten är framöver. Den, tillsammans med andra viktiga formuleringar, är samlade i vår varumärkesplattform. Vill du veta mer om hur det påverkar arbetet i uppdragen är du välkommen att kontakta oss.

Vår idé

Ser helheten, utgår från människan, gestaltar för framtiden!

Så sammanfattas allt vi gör, oavsett om det är en förstudie för ett bostadskvarter, en detaljplan eller en strategi för en stadsdel. Med människan som utgångspunkt för uppdragen blir skalan human och tilltalande. Gestaltningen av alla miljöer präglas av morgondagens behov av hållbarhet och innovativa uttryck. Med ett helhetsperspektiv utvecklas förslagen med kloka avvägningar. Med utgångspunkt i vår kvalitetspolicy kan du som kund eller samarbetspartner ha förtroende för att vi ständigt letar efter och utvecklar konkreta sätt att skapa framtidens betydelsefulla miljöer.

 • Därför tillhandahåller Radar en plattform och ett ramverk där de kreativa processerna kan bedrivas och leva upp till kundernas och samhällets förväntningar som formuleras i respektive uppdrag.
 • Därför är Radar en attraktiv arbetsplats med en kreativ miljö som utvecklar medarbetarna, både som individer och som team.
 • Därför är Radar ett stabilt bolag som utvecklas och skapar möjligheter att påverka sin omvärld och göra avtryck i den byggda miljön.
 • Därför har Radar såväl kunskap internt som givande samarbete med personer och bolag som kan driva frågan om hållbar utveckling så att vi når nationella och internationella hållbarhetsmål.
 • Därför utvecklas Radar ständigt i en lärande miljö tillsammans med kunder och samarbetspartners.

Fem teman

Kontoret är organiserat tematiskt. Vi arbetar med planering, arkitektur, landskapsarkitektur, stadsbyggnad och stadsliv – sammanflätade teman som befolkas tvärfackligt. Genom återkommande möten håller respektive tema sig uppdaterade med det som är aktuellt och viktigt. Syftet är att samtidigt som vi levererar i uppdrag, har vi en pågående diskussion om hur vi kan utveckla metoder och processer för att slutresultatet i uppdragen ska bli riktigt bra. Du hittar mer information om respektive tema och exempel på uppdrag under fliken “projekt”. Radar är ett kunskapsdrivet projekt med nära relationer till akademin – vi arbetar evidensbaserat.

Kontaktuppgifter till våra temaledare hittar du här.

Ansvarstagande

Radar vill att människor ska vistas i miljöer och sammanhang som känns meningsfulla. Det innebär att vi engagerar människor som redan finns på plats och basera förslaget på deras erfarenheter och angelägenheter.

Men våra uppdrag omfattar en bråkdel av vårt samhälle. Därför känns det väldigt naturligt för oss att skänka pengar till Mentor.se som gör ett fantastiskt arbete för skapa trygghet och framtidstro för många ungdomar i Sverige. Vi tror på vuxna goda förebilder som visar vägen och för de som en dag utgör vår framtid – dagens ungdomar! Tillsammans med Mentor når vi lite fler människor som gör vardagen lite roligare och meningsfull.

Tack Mentor för ett enastående arbete!

http://mentor.se/vad-vi-gor/vad-vi-gor/

Huvudkontoret ligger vid Esperantoplatsen nära Järntorget i Göteborg, ett stenkast från älven. Beroende på hur du kommer till oss finns det bra cykelställ, en Styr & ställstation eller parkeringsplatser i närheten. Om du åker med kollektivtrafiken rekommenderar vi att du kliver av på Järntorget eller Stenpiren och siktar mot den höga skorstenen! På hörnet mittemot finns entrén till Surbrunnsgatan 6.

Vi finns även i Malmö, där vi har vårt kontor på Kristianstadsgatan 16, nära Möllevångstorget och Folkets Park. Hit kommer du bäst med pendeltåg till Triangeln eller buss 34, hållplats Barkgatan eller Möllevångstorget.

VÄLKOMMEN!

Om du har några frågor när det gäller uppdrag som vi har gjort eller utmaningar som du vill ha hjälp att lösa är du välkommen att höra av dig till:

Susanna Ringnér, temaledare Arkitektur // susanna[at]radar-arkplan.se, 031-788 10 88

Ulrika Eliasson, temaledare Landskap // ulrika.eliasson[at]radar-arkplan.se, 073-522 90 23

Tobias Noborn, temaledare Planering // tobias[at]radar-arkplan.se, 031-10 98 94

Oskar Götestam, temaledare Stadsbyggnad // oskar[at]radar-arkplan.se, 031-10 98 91

Joakim Forsemalm, temaledare Stadsliv // joakim[at]radar-arkplan.se, 031-10 98 92

Om du har några frågor av mer generell karaktär är du välkommen att höra av dig till:

Oskar Götestam, VD, oskar[at]radar-arkplan.se, 031-10 98 91

Elin Wiman, kontorschef, elin[at]radar-arkplan.se, 031-788 16 90

Radar har sedan starten växt successivt med en tydlig ambition att erbjuda en bred kunskapsbas för att skapa framtidens betydelsefulla miljöer genom att ha flera discipliner representerade på kontoret. Idag är vi 17 arkitekter, 6 landskapsarkitekter, 13 planeringsarkitekter, 1 etnolog, 2 ekonomer och 1 grafisk designer. Välkommen att kontakta oss!

Sofia Ahlberg, Arkitekt SAR/MSA (föräldraledig)
031-788 10 80
sofia(at)radar-arkplan.se

Johanna Alveros, Arkitekt MAA
031-10 98 96
johanna.alveros(at)radar-arkplan.se

Therese Blom, Kontorsassistent
031-788 16 92
therese.blom(at)radar-arkplan.se

John Bogren, Arkitekt MSA
073-393 30 75
john.bogren(at)radar-arkplan.se

Mikael Broberg, Arkitekt MSA
031-10 98 98
mikael(at)radar-arkplan.se

Mia Börjesson, Arkitekt SAR/MSA
031-788 10 87
mia.borjesson(at)radar-arkplan.se

Ulrika Eliasson, Landskapsarkitekt MSA och Arkitekt SAR/MSA
073-522 90 23
ulrika.eliasson(at)radar-arkplan.se

Daniel Eriksson, Landskapsarkitekt LAR/MSA
031-788 10 89
daniel.eriksson(at)radar-arkplan.se

Charlotte Farrouch, Arkitekt SAR/MSA
0764 – 20 70 02
charlotte.farrouch(at)radar-arkplan.se

Joakim Forsemalm, Docent, Fil Dr Etnologi
031-10 98 92
joakim(at)radar-arkplan.se

Josefin Franzén, Planeringsarkitekt FPR/MSA
031-109895
josefin.franzen(at)radar-arkplan.se

Lina Lo Gillefalk, Landskapsarkitekt LAR/MSA
031-788 10 82
lina.gillefalk(at)radar-arkplan.se

Carin Gustrin, Planeringsarkitekt (föräldraledig)
031-788 10 67
carin.gustrin(at)radar-arkplan.se

Oskar Götestam, Planeringsarkitekt FPR/MSA
031-10 98 91
oskar(at)radar-arkplan.se

Joakim Haglund, Arkitekt SAR/MSA
031-788 10 81
joakim.haglund(at)radar-arkplan.se

Hilda Hallén, Arkitekt MSA
031-12 03 98
hilda.hallen(at)radar-arkplan.se

Olof Halvarsson, Planeringsarkitekt FPR/MSA
031-788 00 60
olof(at)radar-arkplan.se

Åsa Hultgren, Arkitekt SAR/MSA
031-788 16 95
asa(at)radar-arkplan.se

Katarina Jensen, Arkitekt SAR/MSA
0761-82 02 15
katarina.jensen(at)radar-arkplan.se

Janna Kampers, Arkitekt MSA
0735 02 40 53
janna.kampers(at)radar-arkplan.se

Magnus Larsson, Planarkitekt
031-788 16 91
magnus.larsson(at)radar-arkplan.se

Ingrid Lindbom, Planarkitekt/MKB-samordnare/Biolog
031-788 16 96
ingrid(at)radar-arkplan.se

Axel Lindqvist, Planarkitekt
031-10 98 97
axel.lindqvist(at)radar-arkplan.se

Jonas Lundgren, Arkitekt SAR/MSA, Civilingenjör
0707-22 08 85
jonas.lundgren(at)radar-arkplan.se

Caisa Malmryd Olander, Planeringsarkitekt FPR/MSA
0735 46 41 33
caisa.olander(at)radar-arkplan.se

Maria Mansfield, Planeringsarkitekt
0735-00 03 15
maria.mansfield(at)radar-arkplan.se

Ulrik Neuendorf, Arkitekt SAR/MSA
031-10 98 99
ulrik(at)radar-arkplan.se

Tobias Noborn, Planeringsarkitekt FPR/MSA
031-10 98 94
tobias(at)radar-arkplan.se

Anna Olofsson, Arkitekt SAR/MSA
031-788 10 83
anna.olofsson(at)radar-arkplan.se

Elin Orstadius, Arkitekt SAR/MSA
031-788 16 10
elin.orstadius(at)radar-arkplan.se

Sebastian Pauly, Arkitekt MSA
031-788 16 98
sebastian(at)radar-arkplan.se

Susanna Ringner, Arkitekt SAR/MSA
031-788 10 88
susanna(at)radar-arkplan.se

Louise Rådberg, Landskapsarkitekt LAR/MSA
031-788 10 86
louise.radberg(at)radar-arkplan.se

Clara Sandell, Arkitekt MSA
073-502 21 53
clara.sandell(at)radar-arkplan.se

Anna-Karin Sintorn, Landskapsarkitekt LAR/MSA
0704-40 18 12
annakarin.sintorn(at)radar-arkplan.se

Gärda Sjöholm, Arkitekt SAR/MSA
0708-28 78 01
garda.sjoholm(at)radar-arkplan.se

Pär Thurfjell, Arkitekt SAR/MSA
0707-76 23 55
par.thurfjell(at)radar-arkplan.se

Sophia Thurfjell, Grafisk designer MFA
0706-51 83 66
sophia.thurfjell(at)radar-arkplan.se

Linda Wedblad, Landskapsarkitekt LAR/MSA
031-788 16 93
linda(at)radar-arkplan.se

Elin Wiman, Planarkitekt MSA
031-788 16 90
elin(at)radar-arkplan.se

Weronica Zederin, Ekonomiansvarig
031-788 16 99
weronica(at)radar-arkplan.se

Intresset för Radar och våra tjänster är stort och vi ser ett fortsatt behov av att utvecklas med fler kunniga och nyfikna medarbetare som är intresserade av att arbeta tvärfackligt och med bland annat bostäder, stadsutveckling, planering och landskap. Våra uppdrag är ofta komplexa och kräver en lyhördhet för både förutsättningar och beställare. Våra ambitioner är höga när det gäller gestaltning och vi har alltid fokus på människan, och hennes upplevelser av sin omgivning, oavsett om det är en villa eller en stadsdel vi arbetar med.

Välkommen att höra av dig till kontoret med ett kort brev om dig själv, din bakgrund och vilka hjärtefrågor du brinner för. Bifoga en sammanställning av dina meriter och erfarenheter. Vi kontaktar dig om vi tror att vi kan utvecklas tillsammans.

Just nu söker vi:

Radars landskapsgrupp behöver förstärkning!

Vi arbetar nu med många spännande och utvecklande uppdrag och behöver därför komplettera vår landskapsgrupp. På landskap arbetar vi i byggprocessens alla skeden, från tidiga utredningar till projektering och färdigställande av bygghandlingar. Oavsett uppdragets storlek eller karaktär ser vi god och hållbar gestaltning som en viktig grund i våra lösningar.

Vi drivs av att landskapsarkitekter har ett särskilt viktigt uppdrag i att agera förespråkare för tillförandet och bevarandet av grönska i våra städer och samhällen. Vi försöker hela tiden utvecklas som grupp och drar nytta av varandras kunskaper för att rita hållbara lösningar inom ramarna för våra projekt. Välkommen med din ansökan till någon av nedanstående tjänster!

Handläggande landskapsarkitekt med minst 6 års erfarenhet

Som handläggande landskapsarkitekt på Radar arbetar du i flera olika sorters uppdrag och skeden. Din roll i gruppen blir att medverka i de olika typer av uppdrag som landskapsgruppen har. Antingen rena landskapsarkitektuppdrag, eller i team med våra planerare och/eller arkitekter. Som handläggande landskapsarkitekt ansvarar du för projektens framdrift och kvalitet, samt handledning av våra juniora medarbetare. Eftersom vi är måna om en hög kvalitet vad gäller utformning, är det viktigt att du har stort intresse och en utvecklad förmåga för form och gestaltning. Vi ser även förmågan att kunna uttrycka sig både i skrift och med bild som viktig för att kunna förmedla idéer och kunskap på ett lättförståeligt vis. Vi ser gärna att du delar vårt engagemang för gröna lösningar, så att vår kompetens inom kontorets tvärfackliga arbete kan stärkas än mer.

Krav
 • Utbildad landskapsarkitekt
 • Minst 6 års yrkeserfarenhet, fler är meriterande
Meriterande
 • Erfarenhet av direktkontakt med beställare, entreprenörer och konsulter
 • Erfarenhet av detaljprojektering av handlingar för både total- och utförandeentreprenader
 • Erfarenhet av att projektplanera, hantera tidplaner och projektekonomi
 • Erfarenhet av anbuds- och offertarbete
 • Vana vid ArchiCAD eller annat 3D-program som arbetsverktyg

 

Medverkande landskapsarkitekt med minst 2 års erfarenhet

Som medverkande landskapsarkitekt på Radar arbetar du i flera olika sorters uppdrag och skeden. Din roll i gruppen blir att medverka i de olika typer av uppdrag som landskapsgruppen har. Antingen rena landskapsarkitektuppdrag, eller i team med våra planerare och/eller arkitekter. Du har alltid en mer erfaren landskapsarkitekt som stöttning i arbetet.

Eftersom vi är måna om en hög kvalitet vad gäller utformning är det viktigt att du har intresse och en utvecklad förmåga för form och gestaltning. Även förmågan att kunna utrycka dig i både  skrift och med bild ser vi som en viktig del i att kunna förmedla idéer och kunskap på ett lättförståeligt vis. Vi ser gärna att du delar vårt engagemang för gröna lösningar så att vår kompetens inom gruppen kan stärkas än mer.

Krav
 • Utbildad landskapsarkitekt
 • Minst 2 års yrkeserfarenhet, fler är meriterande
Meriterande
 • Vana av detaljprojektering av handlingar för både total- och utförandeentreprenader
 • Vana vid ArchiCAD eller annat 3D-program som arbetsverktyg.

Ansökan

Välkommen med din ansökan till någon av dessa tjänster till Linda Wedblad:

linda[at]radar-arkplan.se, 031-788 16 93

Facklig representant är Olof Halvarsson:

olof[at]radar-arkplan.se,  031-788 00 60

Vi ser fram emot att välkomna dig till oss!

Vi har gärna nyfikna praktikanter hos oss som vill lära sig mer om yrket, utvecklas i sin roll, bidra med goda idéer och har ett gott humör. Är du intresserad mejlar du oss din portfolio och en kort beskrivning om dig själv och vad du vill testa på hos oss till: praktik[at]radar-arkplan.se så hör vi av oss inom ett par veckor.

Radar är publicerat i press och har medverkat i ett antal olika program.

För press, intervjuer och andra mediarelationer, kontakta oskar[at]radar-arkplan.se

För bilder på projekt och/eller medarbetare, kontakta mikael[at]radar-arkplan.se