skip to Main Content

PLANERING

Inom tema planering hanterar vi både formella planer enligt plan- och bygglagen – översiktsplan, program och detaljplan – men även andra typer av planutredningar. Vi driver uppdrag från strategisk nivå ned till detaljplanens utformningsprocess. Det viktiga för oss är att miljön som planerna ger förutsättningar för uppskattas av de människor som ska leva och verka där – det är inte planhandlingarna i sig som är slutmålet. Vi lotsar också aktörer genom planeringsprocessen med vår mångåriga kunskap från många olika kommuner och planeringssituationer. Processen att engagera aktörer och arbeta mot gemensamma mål är minst lika viktiga som dokumenten.

För mer information, kontakta temaledare Tobias Noborn, tobias[at]radar-arkplan.se, 031-10 98 94

Tjänster inom temat:

  • Strategisk planering
  • Program och planutredningar
  • Detaljplan
  • Planstöd