skip to Main Content

Björkö i fokus!

Radar har sedan i våras stöttat Öckerö kommun i deras arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Björkö. Tillsammans med kommunen har ett förslag till rekommendationer för bebyggelseutvecklingen på Björkö utarbetats. Den 1 november beslutade kommunstyrelsen att godkänna handlingen för samråd och förslaget finns nu att ta del av på kommunens hemsida.

Viktiga frågeställningar som blir belysta i den fördjupade översiktsplanen är bland annat möjligheten att skapa fler bostäder och verksamheter. Kopplat till det studeras hur utvecklingen ska kunna ske på ett hållbart sätt utan att leda till mer trafik på väg 155; möjligheten att knyta Björkö närmare övriga öar i kommunen genom utveckling av hamnen med handel; verksamheter och ny personfärja till Öckerö; utbyggnad av skolan/förskolan samt hur samhällets kärna kan stärkas med utökade/tillkommande funktioner.

Samråd kring förslaget kommer att hållas mellan november-januari. I januari kommer Radar att finnas på plats på Björkö tillsammans med representanter från kommunen för att genomföra ett öppet hus kring samrådsförslaget. Mer information hittar du på kommunens hemsida!