skip to Main Content

Byggherredriven detaljplan i Örkelljunga!

Radar har fått i uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget Norden att utveckla en av deras fastigheter för att möjliggöra ett LSS-boende. Fastigheten ligger centralt i Örkelljunga och drivs som en byggherredriven detaljplan. I den typen av uppdrag arbetar vi för byggherren med framdrift och författande av planhandlingar medan kommunen står för den kommunala hanteringen och politiska beslutsprocessen. Det krävs en stor integritet hos oss på Radar i avvägningarna mellan allmänna och enskilda intressen. Det här har vi stor erfarenhet av efter att i över 10 år i stora delar av Västsverige ha arbetat med uppdrag inom detaljplaneprocessen från olika aktörers intresse. Uppdraget i Örkelljunga är ett av flera nya uppdrag i norra Skåne.