skip to Main Content

Detaljplan för Stigbergsliden antagen!

I veckan fick detaljplanen för kvarteret Klåvestenen grönt ljus i Göteborgs stads Byggnadsnämnd. Detaljplanen, som vi haft i uppdrag att genomföra, ligger inom stadsdelen Stigberget. Marken är idag planlagd som allmän plats ”park” och gränsar till det s.k. Sjömanshuset i Stigbergsliden, där det i dag bedrivs vandrarhem. Tomten som nu skall fyllas med nya bostäder fungerar som parkering. Närheten till kulturhistorisk värdefull bebyggelse som Masthuggskyrkan, S:t Johanneskyrkan och Sjömanshuset ger platsen en särskild betydelse och eftersom det finns en betalstation för trängselskatt i anslutning till tomten kommer mycket av byggarbetet ske från Kjellmansgatan uppe på Stigberget.