skip to Main Content

Fler lägenheter i Villastaden!

Radar har under året, som del i vårt engagemang som planstöd “in-house” på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås stad, arbetat med en ny detaljplan för fastigheten Tranan 2 i stadsdelen Villastaden. Det är en av Borås äldsta stadsdelar och planen går ut på att komplettera villorna med ett nytt flerbostadshus i tre våningar och inredd vind. För planen om cirka 20 lägenheter är det dags för samråd! Läs mer om detaljplanen här!

Som in-house konsult i Borås arbetar vi sida vid sida med andra tjänstepersoner och driver allt från framtagande av planhandlingar till att bygga relationer med exploatörer, presenterar inför nämnd och håller i digitala samrådsmöten. Motsvarande engagemang har vi också i Tjörns kommun och Göteborgs stad. Vi driver också planeringsprojekt åt exploatörer i Härryda och Ängelholm för tillfället. Är du nyfiken på vad vi på Radar kan hjälpa din organisation/företag med? Kontakta Magnus Larsson.