skip to Main Content

Fler ramavtal för planering!

Nyligen har vi tecknat fleråriga ramavtal för planeringstjänster med ytterligare två kommuner i Västsverige – Partille kommun och Trollhättans Stad. Radar är väl förtrogna med de aktuella kommunerna då vi har flera medarbetare som tidigare arbetat på dessa kommuner, samt att vi genom åren haft många uppdrag här. Det är roligt att få förnyat förtroende och hjälpa kommunerna med deras fysiska utveckling framöver. På planeringssidan har Radar för närvarande ramavtal med 18 kommuner i Västsverige och sex kommuner i Östergötland.