skip to Main Content

Torslandaförtätning i lokalpressen!

Ett program som syftar till att studera möjligheterna till och förutsättningar för förtätning kring Torslanda centrum är på väg ut på samråd. För ett par veckor sedan arrangerades ett informationsmöte i kulturhuset Vingen och Radars Linnea Blixt var på plats och berättade om arbetet. Intresset för utvecklingen av Torslanda är stort, från både kommunens och olika fastighetsägares håll. Mer finns att läsa i Torslanda-tidningen!