skip to Main Content

Framtidsspaning: planering

I serien där våra temaledare reflekterar bakåt och spanar framåt har vi kommit fram till Tema P, alltså planering. Temaledare är Tobias Noborn, en av dem som varit allra längst på Radar.

Vad är på gång i temat under våren, vilka är de spännande projekten?

– Som vanligt har vi en väldigt stor spännvidd i våra uppdrag. Två väldigt olika men lika spännande projekt är Backaplan och Bergön. Backaplan är ett utpräglat omvandlingsprojekt i storstadsmiljö, ett projekt som har pågått länge och som också kommer att pågå länge till. Till skillnad från närliggande Frihamnen finns en stor enighet om både att och hur Backaplan ska bli en tät stadsmiljö. Vi är med och stöttar kommunen här i samband med detaljplanerna som tas fram tillsammans med de fastighetsägare och aktörer som ska förverkliga detta. Det är ju en total omvandling det är fråga om. Spännande! Vi har stor erfarenhet av sådana uppgifter, så det passar oss väl. Vi har till exempel tagit fram planen för det så hyllade Nya Hovås, vilket ju också var en total omvandling jämfört med hur det såg ut innan.

Bergön,  å andra sidan, ligger inte bara på ostkusten, det är också ett projekt i ett helt annat sammanhang. Ytterst i Sankt Anna skärgård ligger denna ö som under kalla krigets dagar huserade en batteriplats i kustartilleriet. Det stod alltså kanoner här och i övrigt är ön genomborrad av skyttevärn, skyddsrum, ammunitionsförråd och underjordiska bunkrar. Frågan är, kan det här omvandlas till en destination som stärker hela skärgården med arbetsplatser och funktioner, till en destination där besökaren kan bo och ta del av den unika miljön? Kommunen och fastighetsägaren tror det. Vi har varit engagerade i projektet sedan start och Länsstyrelsen har uttryckt att projektet stöttar bland annat riksintresse för friluftsliv i skärgården. För att anpassa projektet till strandskyddsbestämmelserna fortsätter processen med ett andra så kallat planeringsbesked, som ansöks hos Länsstyrelsen tidigt i detaljplanen (montaget nedan: Helen & Hard).

Om du blickar tillbaka mot året som gått, ett år in i pandemin, vilka har de stora utmaningarna varit? Hur har det gått att driva projekt under förutsättningarna?

– Jag skulle vilja säga att den fruktansvärda smittan har fått flera positiva effekter för vårt sätt att arbeta. Jag tänker framför allt på att vi agerar på en marknad som spänner över hela södra Sverige. Det har inneburit färre resor och ett effektivare arbete när alla parter funnit sig allt mer trygga i digitala kommunikationsvägar. Så här har vi ju jobbat länge, men nu är också alla kunder nöjda med den tillgänglighet som digitala möten ger.

Om vi tittar framåt då – ur ett planeringsperspektiv – vilka är frågorna vi kommer att arbeta med under året?

– För den formella delen av fysisk planering har det hänt en hel del i lagstiftningen på sistone. Jag tänker framförallt på möjligheten till planeringsbesked då, men också om nya regler för detaljplaner från 1 oktober och ökade krav på kommunerna att ha en aktuell översiktsplanering. När det gäller ÖP ska kommunerna ha en aktuell så kallad Planeringsstrategi antagen senast 2024, som ett sätt att hålla de strategiska frågorna mer aktuella. Fysisk planering är ju en väldigt viktig del i omställningen till det hållbara samhället som är högsta fokus just nu. Här går vi en intressant framtid till mötes där vi kommer att se stora förändringar. Att ”göra hållbarhet i praktiken” kommer att vara avgörande. Här kommer vårt egna hållbarhetsverktyg, som är en konkretisering av de globala miljömålen för vårt arbetsfält, att vara en stor hjälp.

När vi tar semester sen i sommar, vilket arbete kommer du att vara mest stolt över när vänner och bekanta frågar under lata dagar på stranden?

– Jag hoppas att vi kommer att säga att i allt fler uppdrag förde vi en aktiv dialog om hållbarhetseffekterna av projekten. Att vi tillsammans med kunder och samarbetspartners styrt projekten för att passa in i den framtid som är hållbar för oss och framtida generationer. Att det äntligen ses som självklart, det vi pratat om sedan Bruntlandrapporten 1987, sedan signeringen av klimatavtalet 2015 – att det är nu det händer! Nu ställer vi om!