skip to Main Content

Halva konungariket i Österled!

Vi är glada att konstatera att det är än fler kommuner i Östergötland som Radar kan inleda samarbete med  – nu när nya ramavtal tecknats och pågående sådana förlängts. Nyligen skrev vi nämligen ramavtal för planeringstjänster med Linköpings kommun och strax efter årsskiftet skakade vi hand med både Mjölby och Vadstena. Sedan 2015 jobbar vi också genom ramavtal tillsammans med Norrköping, Söderköping, Finspång och Valdemarsviks kommun, vilka också har förlängt avtalen i dagarna.

Sammanlagt har dessa kommuner en befolkning av drygt 380.000 invånare (82% av Östergötland) i en expansiv region med satsningar på bl.a. höghastighetsjärnvägen Ostlänken och kraftig stadsutveckling i universitetsstäderna Norrköping och Linköping.

För närvarande arbetar vi bland annat med strategisk orts- och verksamhetsutveckling i två fördjupningar av översiktsplanen för Norrköpings kommun, samt skärgårdsutveckling i Söderköping. Vi ser hoppfullt fram mot nya spännande uppdrag med våra nya samarbetspartners.