skip to Main Content

In-house på Tjörn!

Radar har fått i uppdrag att vara en del av planavdelningen på Tjörns kommun genom ett in-houseuppdrag under 2020 och delar av 2021.  Vi har liknande engagemang i såväl Göteborg som Borås stad och börjar samla på oss många erfarenheter om framgångsfaktorer i för detta sätt att arbeta. För Göteborgs stad har uppdraget pågått i många år och involverade ett tag  tre av Radars medarbetare samtidigt.

”Det visar på ett stort förtroende för oss och vår kompetens vilket är väldigt glädjande.  Det är väldigt givande för alla parter – kommunen får en ny kollega som är väldigt uppdragsorienterad och som samtidigt kan förmedla kunskaper och erfarenheter från många av de andra cirka 25 kommuner som vi har ramavtal med på planeringssidan.  Våra medarbetare får samtidigt en unik inblick i kommunernas vardag som betyder mycket för breddningen av erfarenhet och kompetens, både för den enskilda medarbetaren och för Radar som helhet. Vi ser mycket fram emot erfarenhetsutbytet med Tjörn och planprojektens utmanande innehåll”, säger Tobias Noborn, temaledare för planering.

(Bild från tidigare projekt för Södra Hamnen i Skärhamn)