skip to Main Content

Josefin ny planarkitekt till Göteborgskontoret!

Denna första decembervecka välkomnar vi Josefin Franzén välkommen till oss på Surbrunnsgatan 6. Med Josefin är vi nu 13 planerare på kontoret!

Du kommer närmast från Trollhättans kommun, vad har du jobbat med för spännande projekt där?

I Trollhättan har jag jobbat med väldigt blandade typer av projekt, från mindre ändringar till planering av nya stadsdelar. Mitt största projekt var att förverkliga den nyantagna FÖP:en för en ny stadsdel som ligger ca 10 minuters gångväg från Trollhättans station. ”Min” detaljplan var en av fyra stycken som tas fram parallellt och innehåller framförallt frågor rörande sanering av förorenad mark och bevarande av ett gammalt industriområde från 1900-talets början som stått och förfallit sen 80-talet.

Vilka har/är Trollhättans stora utmaningar, och hur kan vi på Radar lära oss något av det?

Den stora utmaningen är att se helheten, och inte bara en plan där och en plan här. Att zooma ut ibland och sätta projekten i relation till varandra för att se hur det påverkar utvecklingen av staden i stort är viktigt. Hur hänger staden ihop, liksom?

Nu skall du in i konsultvärlden efter att ha arbetat i kommunal verksamhet – var ser du som den största förändringen för egen del?

Den största förändringen blir att inte jobba lika nära politiken, det är på gott och ont!

Om du får välja ut ett projekt som du tycker speglar Radars arbetssätt bäst, vilket är det då och varför?

Oj, det är svårt att säga ett precist projekt men när jag tänker på Radar tänker jag på nyfiken och vetgirig stadsplanering, så kanske de projekt som involverar mycket dialog och kreativitet?

Slutligen – vilken stadsplan (eller byggnad) tycker du är bäst i Sverige?

Svårt! De flesta stadsplaner, vare sig de är från 1650 eller 1950 är ju ett fantastiskt hantverk, ja som konstverk. Jag får väl säga att min favorit är Göteborgs stadsplan från 1644, men mest för att det är så intressant att idag se hur staden har utvecklats och vilka spår som finns kvar.