skip to Main Content

Laga kraft på Stigberget!

Vi har under ett par år  haft i uppdrag att arbeta med detaljplanen för kvarteret Klåvestenen, i gränslandet mellan stadsdelarna Majorna-Linné. Området ligger vid det s.k. Sjömanshuset, mellan Stigbergsliden och Kjellmansgatan och syftet har varit att prova möjligheterna till en alternativ markanvändning – bostadsändamål istället för allmän platsmark. Förslaget, som nu har vunnit laga kraft,  innebär ett nytillskott av bostäder, kontor och verksamhetslokaler mellan Stigbergsliden 12 och Kjellmansgatan. Mer information om projektet “Stigbergshyllan”, som har byggstart under 2021, finns på Sverigehusets hemsida.