skip to Main Content

Många planer i Eslöv!

Under våren fick vi de första uppdragen ur vårt ramavtal med Eslövs kommun. Det handlade om två detaljplaner, varav en större avseende bostäder och centrumverksamheter som snart går ut på samråd. Vi stöttade också arbete med en fördjupad översiktsplan och tog fram illustrationer för östra centralorten. Nu har vi fått en hel del mer att göra. Under hösten skall vi starta inte mindre än sex nya detaljplaner för kommunen!

Det är en blandad kompott av både stort och smått. Vi hade startmöte nyligen för detta arbete och ungefär hälften av planerna rör bostadsutvecklingsprojekt, en av dem handlar om att utveckla dagligvaruhandel och ytterligare en om ett akut behov hos en industri i kommunen. Så det blir lite av varje, säger Gärda Sjöholm, uppdragsansvarig planarkitekt på Malmökontoret.  Känslan i samarbetet mellan oss och kommunen är mycket bra, vi har en produktiv och prestigelös dialog med ett gott förtroende.

Denna beställning innebär att fem personer sysselsätts i olika grad under det kommande arbetsåret.