skip to Main Content
Boverkets Handbok Om Plan- Och Bygglagen

Markförstärkning i Ale

Har du hört talas om jordskredet Tuveraset? Det hände 1977 och räknas som en av de värsta naturkatastroferna i Sverige. Det ledde till att nio människor omkom och att över sextio hus rasade.

När en markägare i Alafors, en liten ort i Ale, ville bygga 150 nya bostäder var det därför inte så konstigt att Statens geotekniska institut (SGI) var med i detaljplaneprocessen. Och det var även planeringsarkitekter från Radar!

SGI bedömde att marken inte var lämplig för bebyggelse så som den såg ut eftersom risken för skred var stor. Tillsammans med kommunen arbetade vi därför fram ett förslag för hur markägaren kunde stärka och stabilisera marken med hjälp av kalkcementpelare. Nu, 2017, är detta gjort och detaljplanearbetet kan fortsätta.

Du kan läsa mer på Boverkets webbplats där arbetet lyfts fram som ett kommunexempel på riskhantering.