skip to Main Content

Mer exploatörsdriven planering i Härryda!

Radar arbetar med ytterligare en exploatörsdriven detaljplan i Härryda kommun. Den här gången tillsammans med Kålltorps projektutveckling i ett intressant projekt i Härryda By som syftar till att skapa en hub med hotell, långtidsparkering och fullskalig bilservice. Vi har tidigare genomfört en tidig dialog med närboende för att skapa en grundläggande kunskap om förutsättningar för utveckling av samhället. Nu börjar arbetet med detaljplanens olika utredningar för att bygga ut den kunskapen.

Följ utvecklingen här på hemsidan eller via https://landvettertravelpark.se/

(Visionsbild: Kjellgren Kaminsky Arkitekter)