skip to Main Content

Norrköping förtjyvingen!

Radar hjälper Norrköpings kommun med deras fördjupning av översiktsplanen för landsbygden i kommunen. Planen ska ut på samråd under hösten/vintern 2015/2016. Kommunen bygger planen kring en idé om en hållbar utvecklingsstrategi kring kollektivtrafikförsörjda stråk.

Kommunen är tydligt indelad i skogsbygd, slätt- och jordbruksbygd och övergångslandskap däremellan. Södra stambanan och E4 genomkorsar kommunen och förbinder den med andra starka regioner. Ostlänken planeras för fullt. Det finns ett tryck att utveckla dessa stråk och bygderna kring dem.
Radar har tillsammans med våra samarbetspartners Calluna AB och Fredriksson arkitektkontor ett flerårigt ramavtal med Norrköping, Söderköping, Finspång, Valdemarsvik, Åtvidaberg och Kinda.

Bilden ovan visar Bråviken till höger (Svensksundsviken) och mosaik- och slättlandskapet söder om på Vikbolandet.