skip to Main Content

Ny översiktsplan i Öckerö

oversiktsplan-i-ockero-700

Radar har fått ytterligare ett översiktsplaneuppdrag. Vi hjälper under året Öckerö kommun att komplettera det redan påbörjade arbetet med en ny ÖP, också att ta fram delar av Fördjupningen av Översiktplan (FÖP) för kommundelen Björkö. Främst gäller det att komplettera materialet fram till samråd, att analysera detta samt att skriva delar av dessa handlingar.