skip to Main Content

Nya detaljplaneuppdrag i Helsingborg!

Radar fortsätter med fler uppdrag i Skåne inom Tema Planering. Det handlar om att stifta bekantskap med två nya kunder – Helsingborgs stad och Sjöbo kommun.

I Helsingborg ska vi upprätta två detaljplaner för stadsdelscentrum byggda på 60-talet som ska kompletteras med fler funktioner för ett mer lättillgängligt vardagsliv – fler centrumfunktioner, fler bostäder och levande bottenvåningar. Helsingborg är tydlig med sitt hållbarhetsarbete i Vision 2035 och vi ser fram emot att ta spjärn mot denna för våra idéer om hållbar stadsutveckling. Vad gäller uppdragen så handlar det dels om en plan som syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse och centrumverksamheter i stadsdelen Adolfsbergs centrum. Uppdraget skall pröva omfattning och utformning av en en utvecklad bebyggelse med målet att öka upplevelsen av trygghet i området. Ett motsvarande uppdrag handlar om att studera utvecklingsmöjligheterna kring Ättekulla centrum, i södra delen av Helsingborg, nära Ramlösa station.

Vi kan samtidigt berätta att Radar nu är ramavtalslistade som nummer ett för planeringstjänster i Sjöbo. Ramavtalet är flerårigt och vi ser fram emot en nära relation där vi kan erbjuda den bredd av kompetenser som Radar består av.

(Bild: Gröte hög nära Ättekulla – ortsnamnet betyder “gravhög”. Foto: Guillaume Baviere, licensierad creative commons, bild i orginal)