skip to Main Content

Nya planer i Östergötland!

Just nu har vi startat två nya uppdrag i Östergötland, där vi har ramavtal med flera kommuner. Det är dels en detaljplan i vackra Vadstena kommun och dels en trafikstrategi i andra änden av länet, i Norrköpings kommun. För Trafikstrategin, som är en tematisk del av översiktsplanen, gör vi miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillsammans med kollegor på våra samarbetspartners Structor och KMV forum.

Foto: Andreas Åsenheim/Norrköpings kommun