skip to Main Content

Program i Torslanda!

Radar har i uppdraget inom konsultgruppen på Stadsbyggnadskontoret sedan ett tag tillbaka arbetat med ett program för centrala Torslanda. Programarbetet ska visa på potential till utveckling av området med fokus på att stärka stråket mellan Amhult upp till Torslanda Torg.

Under året har förutsättningar kartlagts genom trafikutredning, kulturmiljöutredning, naturintressekartläggning och handelsutredning samt kontakt med olika aktörer. I oktober blev det beslutat att Idrotts- och föreningsförvaltningen anser att en kommunal simhall ska byggas i Torslanda. En möjlig lokalisering utreds inom ramen för programmet, vilket man kan läsa mer om i Torslanda Tidningen.

Till vintern planeras tillfälle för medborgare att delta i processen och senare, under våren 2017, planeras ett förslag att vara färdigt för samråd.