skip to Main Content

Ramavtal i Halmstad!

Radar har på senare år arbetat med uppdrag inom översiktlig planering för bland annat Öckerö, Ale och Sollefteå kommuner. Nu har vi även fått ramavtal gällande tjänster inom översiktlig planering för Halmstads kommun – vilket vi är mycket glada över! Uppdragen kan avse planarbete för hela eller delar av kommunen eller ett tillägg till översiktsplanen. De kan också avse övergripande planutredningar som underlag till översiktliga planer. Arbetet kommer att bedrivas i samverkan med en tvärsektoriell arbetsgrupp som representerar kommunens olika förvaltningar.

Förutom att ta fram planhandlingar för planprocessens olika delar, ska Radar kunna svara för projektledning och projektadministration samt initiera eventuella utredningar med mera.  Avtalstiden är 3,5 år och vi ser fram emot att samarbeta med Halmstad kommun i intressanta och spännande projekt under denna period.