skip to Main Content

Ramavtal i Malmö!

Nyligen fick vi, tillsammans med Kreera AB i Malmö och Calluna AB i Linköping ramavtal med Malmös stad för uppgifter kring Strategi- och konceptutveckling samt nätverksbyggande för utveckling av nya åtgärder, program och projekt inom området miljö och hållbar stadsutveckling. Avtalet sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning. Roligt, tycker vi, att få fortsatt förtroende av Malmö stad, som vi ju arbetat för under våren 2017 med utvecklingen av Amiralsstaden.