skip to Main Content

Ramavtal med Eslövs kommun!

Före jul tecknade Radar ramavtal för planering med Eslöv, en kommun som har många spännande projekt på gång. Det handlar både om utveckling i centralorten och andra växande tätorter, där de nu kommer att ha Radars hjälp för att kunna öka takten i planarbetet. Första uppdraget är redan påbörjat. Det handlar om en detaljplan för nya bostäder och centrumverksamhet, bland annat livsmedelshandel, inom kvarteret Stenbocken 14 och 15 i centrala Eslöv där det idag ligger en COOP-butik.

Med start under våren kommer vi också att vara med i framtagande av en fördjupad översiktsplan för östra delarna av Eslövs tätort. Tillsammans med kommunen och en underkonsult kommer vi att ta fram miljöbedömning och illustrationer och skisser på bebyggelseförslag. Vi hoppas på ett spännande och långsiktigt samarbete med en kommun som har spännande utmaningar framför sig!