skip to Main Content

Ramavtal för planeringstjänster i Lerum!

Vi har fått ramavtal med Lerums kommun för planeringstjänster, ett avtal som löper över fyra år. Uppdragen kan omfatta allt från arbete med översiktsplan till detaljplaner samt planutredningar. Vi ser fram emot att jobba med en kommun med högt satta mål för hållbar utveckling och där också jämställdhet är en central utvecklingsfråga för samhällsutvecklingen i stort.