skip to Main Content

Samråd för Ängelholms nya stadsdel!

Under det senaste dryga året har Radar har tillsammans med experter på bland annat WSP, Tyréns och Cowi arbetat med att ta fram ett intressant förslag till hur en ny stadsdel kan se ut, för en naturlig expansion av de södra delarna av Ängelholm. Stadsdelen planeras innehålla kring 700 bostäder, ett trygghetsboende, en förskola och en större park – och skall samverka med den golfbana som planeras närmare Skälderviken, när det gäller ekosystemtjänster med mera.

Projektgruppen på Radar har engagerat alla vår discipliner – arkitekt, landskapsarkitekt, planeringsarkitekter, och etnolog – utöver de tekniskt sakkunniga från våra samarbetspartners.

Läs mer om och se bilder på projektet här (välj “Kärra 1:2) och på vår projektsida här!