skip to Main Content

Stationsorter för höghastighetsjärnvägarna

Idag meddelar Sverigeförhandlingen att man kommer att inleda förhandlingar med 13 stationsorter längs det planerade nätet av nya stambanor i södra Sverige för höghastighetståg. Utvecklingspotential i bostadsbyggande och samhällsutveckling har varit viktiga parametrar liksom landskapets helt grundläggande förutsättningar. Radar och ”Befaringsbyrån” har tagit fram den översiktliga landskapskaraktärsanalys som utgjort underlag.

Under förmiddagen presenterade Sverigeförhandlingen hur man ska gå vidare med stationsorter i utbyggnaden av stambanorna. Det innebär bland annat att det stora frågan om östlig eller västlig sträckning genom Småland är avgjord, till fördel för det västliga alternativet Värnamo/Ljungby framför Växjö i öster. Landskapets utmaningar är många och potentiellt kostnadsdrivande varför projektet redan från början är angelägna om att veta förutsättningarna, hur känsligt landskapet är och vilken potential som finns att utveckla landskapets funktioner och värden när åtgärder planeras – att få fler nyttor med investeringarna. Svaret blev en landskapskaraktärsanalys (LKA) enligt den metodik som tagits fram inom Trafikverkets forsknings- och innovationsprojekt ”Landskap i långsiktig planering”. Där har utvecklingsarbetet gjorts av representanter hos Trafikverket tillsammans med ”Befaringsbyrån” det konsultteam som Radar håller samman och deltar i. Landskapets förutsättningar fick stor del av Lena Erixons och Peter Uneklints presention vid dagens möte.

Läs mer information och övriga presentationer på Sverigeförhandlingen:

– Presentationer 1 februari

– Sverigeförhandlingen